NEVŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI


NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN
TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEK
1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Yeni Mahalle, taunun 21 L 3 pafta, 3048 adanın doğusunda bulunan 4214 m² otopark alanı ve İlimiz Sümer Mahallesi Ş.Hacı Gencer Caddesi No:1 adresindeki 7705 m² park alanı ile içerisindeki 235 m² kapalı alanı bulunan bina 3 yıl süreyle kiraya verilmesi ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği yapılacaktır.
2- İhale, 27 Mart 2018 Salı günü saat:10.30’da Belediye Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
a. Tebligat için adres beyanı, iyi hal kaydı (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.), ikametgâh ilmühaberi, irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi ve imza sirküleri fotokopisi ile ilgili evraklar,
b.İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden, vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.
c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,
d.Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge.
4- Şartnamenin 3. madde gereğince verilmesi gereken bilgi ve belgeler ihale saatinden önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
5- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00 TL bedelle temin edilebilir.
6- Tahmini bedel; 1Yıllık Tahmini
Sıra No Yeri M ² si Kira Bedeli(TL)
1 Yeni Mahalle, tapunun 21 L 3 pafta, 3048 adanın doğusunda bulunan alan 4214 6.000,00
2 İlimiz Sümer Mahallesi Ş.Hacı Gencer Caddesi No:1 235 3.000,00
7- İhale bedeli üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.
8-İhaleyi alan İhale bedelini Nisan, Haziran ve Ağustos aylarında 3 eşit taksitte ödeyecektir.Kira bedeli üzerinden % 18 KDV’yi Nisan ayında ödeycektir.
9-İhaleye ilişkin sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.
10-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedel tespitinde yetkilidir. (B-97)

YAZAR: NEVŞEHİR KENT HABER

Nevşehir Kent Haber gazetesinde çalışıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2. İCRA DAİRESİ 2016/4382 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. NEVŞEHİR 2. İCRA DAİRESİ 2016/4382 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir