2. İCRA DAİRESİ 2017/6744 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


T.C. NEVŞEHİR 2. İCRA DAİRESİ 2017/6744 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Nevşehir İl, Merkez İlçe, 1826 Ada, 15 Parsel, YENİ 2. MINTIKA Mahalle/Köy, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazNevşehir ili merkez ilçe Yeni ikinci mıntıka mahallesi 1826 ada 15 parselno tapu kayıtlarına bulunan 1663M2 yüzölçümlü arsa üzerindeki B lok nolu beton arme apartmanın 2. katında bulunan 6 bağımsız bölüm nolu mesken olup mülkiyetiborçlu Şıh Hamit Uzunoğlu ‘a aittir. Bu meskenin arsa payı ise 23/414 hissesdir . Bu taşınmaz arsası Nevşehir Belediyesi İmar planı içerisinde kalmaktaher türlü Belediye Alt ve üst yapı imkanlarından yararlanmakta%1 eğimli doğudan ve güneyden yola cepheli öteki yönlerden komşu parsellerle çevrili imar planı gereğince üzerinde ayrık nizamn4 katlı yapılaşma izni bulunmakta ve konut alanı içerisinde kalmaktadır. Kızılay kan merkezine veNevşehir Avanos Asfaltına 70’er Metre Nevşehir şeher merkezine 3,8 Km uzaklıkta konumlanmıştır. Bu arsa üzerinde bodrum+Zemin+3 normal katlıbetonarme karkas taşıtıcı sistemli ahşap oturma çatılı kalorifer ile ısıtılan doğalgaz tesisatlı her katında 2 şer dairenin bulunduğu3 B yapı sınıflı%13 yıpranma oranlıbir apartman binası bulunmaktadır . 3 oda 1 salon mutfak banyo WC ve antre mahallerindenoluşan çelik ana giriş kapılıiç kapıları ahşap doğramalı PVC pencere doğramalıboya ve badanalı 180M2 işaat alanlı144 M2 iç kullanım alanlıdır Yüzölçümü : 1.663 m2 Arsa Payı : 23/414 Kıymeti : 145.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir 1. Satış Günü : 16/08/2018 günü 11:00 – 11:05 arası 2. Satış Günü : 19/09/2018 günü 11:00 – 11:05 arası Satış Yeri : ADALET DAİRESİ 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ NO:B137 MERKEZ NEVŞEHİR – Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/6744 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/07/2018 (B-254)

YAZAR: NEVŞEHİR KENT HABER

Nevşehir Kent Haber gazetesinde çalışıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

NEVŞEHİR- KAPADOKYA HAVA LİMANI MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

İHALE İLANI KAPADOKYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ SU KUYUSU AÇILMASI İŞİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir