2. İCRA DAİRESİ 2017/5292 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


T.C. NEVŞEHİR 2. İCRA DAİRESİ 2017/5292 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Nevşehir İl, Merkez İlçe, 1157 Ada, 316 Parsel, 10 Nolu Bağımsız BölümSöz konusu taşınmaz Nevşehir ili merkez ilçe Yeni 2. mıntıka mahalllesi ll57 Ada , 316 parselde kain 712,62 M2yüzölçümlü arsa üzerinde bir bodrum bir zemin 4 normal katlı10 daireli kargir apartmanın 4. katında bulunan 10 bağımsız bölüm nolu mesken olup arsa payı 1/10 hissedir. Taşınmazın tamamıborçluya ait oluptapu kaydı eklenti bilgilerinde 10 nolu kömürlüğün bu bağımsız bölüme ait olduğubelirtilmiştir. Söz konusu taşınmazın arsasının imar plandaki statüsüher türlü alt ve üst yapı imkanlarından yararlanır% 1 eğimli kuzey batından yola cepheliöteki yönlerden komşu parsellerle çevrili imar planı gereğinceüzerindeblok nizam 5 katlı yapılaşma izni bulunmakta ve konut alanında kalmaktadır.Bu arsa Zübeyde hanım caddesine 60 M2000 Evler caimine 100 MNevşehir Medaş binasına 315 metreNevşehir çevre veşehircilik il Müdürlüğüne 370 metre Nevşehir Valiliğine yaklaşık 6 Km uzaklıkta konumlanmıştır. Beton arme karkas taşıyıcı sistemli ahşap oturtma çatılıkalorifer ile ısıtılandoğal gaz tesisatlıher katında 2.şer dairenin bulunduğu 3 B yapı sınıflı % 33 yıpranma oranlı bir yapıdır4 oda 1 salonmutfak banyo Wcantre ve 2 balkon mahalllerinden oluşmaktaçelik ana giriş kapılıahşap iç kapı doğramalı PVC pencere doğramalıduvarları boya ve badanalı 65 M2inşaat alanlıdır Yüzölçümü : 712,62 m2 Arsa Payı : 1/10 İmar Durumu : Yok Kıymeti : 87.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir 1. Satış Günü : 16/08/2018 günü 10:30 – 10:35 arası 2. Satış Günü : 19/09/2018 günü 10:30 – 10:35 arası Satış Yeri : ADALET DAİRESİ 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ NO:B137 MERKEZ NEVŞEHİR – null null / null Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5292 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/07/2018 (B-253)

YAZAR: NEVŞEHİR KENT HABER

Nevşehir Kent Haber gazetesinde çalışıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

NEVŞEHİR- KAPADOKYA HAVA LİMANI MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

İHALE İLANI KAPADOKYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ SU KUYUSU AÇILMASI İŞİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir